Crkva Bezgriješnog začeća Blažene Djevice Marije

Kultura

Naslovna / Kultura / Sakralni objekti / Crkva Bezgriješnog začeća Blažene Djevice Marije

Crkva Bezgriješnog začeća Blažene Djevice Marije

Nova Gradiška

Info

Mjesto: Nova Gradiška

Telefon: 035 362 203 / 035 362 204

Email: nova.gradiska-centar@inet.hr