Dr.Luka Senjak

Poznate osobe

Naslovna / Poznate osobe / / Dr.Luka Senjak

Dr.Luka Senjak

Info

Mjesto:

 Zanimanje: Vojnički svečenik

Kraći opis karijere:
Godine 1903. osnovano je društvo za namještanje naučnika u trgovinu i obrtu u Zagrebu, koje je 1913. promijenilo ime u Hrvatski privrednik, a 1917. u Hrvatski radiša. Ta metamorfoza nije nimalo slučajna i ukazuje na teške prilike 1903. kada je gotovo čitava privreda, kako obrt, trgovina tako industrija bila u rukama stranaca te je osnovano društvo skromnog naziva koje se trebalo brinuti da se siromašna, a pametna i zdrava djeca osposobe za dobro obavljanje obrta i vješto vođenje trgovine. Posebno se u radu Hrvatskog radiše isticao vojnički svećenik Dr. Luka Senjak, a koji je bio jedan od najistaknutijih radnika na humanitarnom polju u tome razdoblju, bio je i prvi tajnik Hrvatskog radiše.
Dr. Luka Senjak plemenitim nastojanjem, da se u Hrvatskoj i Slavoniji namjesti što veći broj djece iz svih hrvatskih krajeva u razne obrte i trgovine. Da za ovu plemenitu misao pridobije i javnost i zainteresuje šire krugove i onkraj Save. God. 1902., 1903. i 1904. pisao je brojne članke u mostarski »Osvit«, mitrovački »Hrvatski Branik«, osječku »Narodnu Obranu«, »Crvenu Hrvatsku« u Dubrovniku, u »Obzor«, »Hrvatsko Pravo«, gospićki »Hrvat«, »Narodni List« u Zadru i t. d., u kojima je nas ročito isticao, da je dužnost svih otadžbenika, da se za odgoj domaćeg obrtničkoga i trgovačkoga podmlatka svojski zauzmu. S druge strane u tim člancima upozorio je Hrvate obrtnike i trgovce na patriotsku dužnost, da u nauk primaju hrvatske mladiće, da s njima čovječno postupaju, da se brinu mjesto roditelja za njihov odgoj i budućnost.