Marko Japundžić

Poznate osobe

Naslovna / Poznate osobe / / Marko Japundžić

Marko Japundžić

Info

Mjesto:

 Zanimanje: svećenik, bogoslov, filolog, arhivist, arheolog, slavist i paleograf. Pripadao je redu franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Kraći opis karijere:
Marko Japundžić (Drenovci, 10. veljače 1914. - Zagreb, 6. veljače 2000.) je bio svećenik, bogoslov, filolog, arhivist, arheolog, slavist i paleograf. Pripadao je redu franjevaca trećoredaca glagoljaša. Jedan je od najboljih znalaca glagoljice u Hrvata. Pristaše je teorije o predćirilometodskom podrijetlu glagoljice.
Osnovno školovanje je imao u Drenovcima. Srednju školu je pohađao u Brčkom, Vinkovcima, Zagrebu i Krku. Studirao je bogoslovlje u Zagrebu, a pred rat je upisao i drugij studij, slavistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Poslijediplomske studije je imao u Rimu na Papinskom istočnom institutu, gdje je doktorirao na nadbiskupu Mati Karamanu. U Rimu je studirao arheologiju na Papinskom arheološkom institutu te položio za arhivista i paleografa.
Radio je na Radio Vatikanu, pripremao je Drugi vatikanski koncil, a poslije je bio u povjerenstvima za istočne crkve i obnovu liturgijskih knjiga ukrajinskih katolika. Kad se vratio u Zagreb, bio je vijećnikom u Odjelu za hrvatski glagolizam zagrebačkog Katoličkog bogoslovnog fakulteta. 1980-ih je pristupio i Braći hrvatskog zmaja.
Do smrti je živio u samostanu sv. Franje Asiškoga u Odri.