Hotel „Savus“

Smještajni kapaciteti

Naslovna / Smještajni kapaciteti / Hoteli / Hotel „Savus“

Hotel „Savus“

Info

Mjesto: Slavonski Brod

Adresa: Antuna Starčevića 2a

Telefon: 035/405-884, fax: 035/405-880

Email: info@savus-hotel.com

Web: www.savus-hotel.com