Prirodni rezervat Gajna

Turističke atrakcije

Naslovna / Turističke atrakcije / / Prirodni rezervat Gajna

Prirodni rezervat Gajna

Oprisavci

Info

Mjesto: Oprisavci

 

Opis:
Slavonski prisavski pašnjak oplemenjen močvarnom florom i faunom ima status zaštičenog krajolika, a nalazi se istočno od Slavonskog Broda. Na Gajni se nalazi više aluvijalnih depresija u kojima se zbog proljetno-jesenskih poplava zadržava voda čime se obnavlja vodeni biljni i životinjski svijet bara.